Kommande aktiviteter

  • AKTIVITET
  • PLATS
  • DATUM

Årsmötet 2020 kommer att hållas digitalt 25-31 maj. 2019 års styrelse fortsätter tills vidare. Ordförande är numer Staffan Holmer sedan Seth Olofsson avgick vid årskiftet.

Ordförande: Staffan Holmer

Ledamöter: Bengt Holmerin, Mikael Lund, Stefan Widén, Anders Östvall och Torbjörn Onegård

Kassör Torbjörn Onegård
Staffan Holmer

Ansök om medlemskap

Kommande aktiviteter

  • AKTIVITET
  • PLATS
  • DATUM