Kommande aktiviteter

  • AKTIVITET
  • PLATS
  • DATUM

Årsmötet 2020 hölls digitalt 25-31 maj via mail i tre delar. 29 medlemmar deltog. Nya i styrelsen är Robert Svensson och Lasse Herneklint

Ordförande: Anders Östvall

Ledamöter: Robert Svensson, Mikael Lund, Stefan Widén, Lasse Herneklint, Staffan Holmer och Torbjörn Onegård

Kassör Torbjörn Onegård
Staffan Holmer
Lasse Herneklint

Ansök om medlemskap

Kommande aktiviteter

  • AKTIVITET
  • PLATS
  • DATUM