Kommande aktiviteter

  • AKTIVITET
  • PLATS
  • DATUM

Årsmötet avnjöts i Stockholms Spårvägars AGA-depå 11/4. Bland de sedvanliga årsmötesärendena fanns bland annat val av ny styrelse. Den nya styrelsen ser ut sålunda:

Ordförande: Seth Olofsson

Ledamöter: Staffan Holmer, Bengt Holmerin, Mikael Lund, Stefan Widén, Anders Östvall

Kassör Torbjörn Onegård
Staffan Holmer

Ansök om medlemskap

Kommande aktiviteter

  • AKTIVITET
  • PLATS
  • DATUM